SWEETIM Technologies LTD.

 

Tack för att du valt att installera SweetIM för Messenger, SweetIM för Facebook och SweetIM verktygsfält till din webbläsare

SweetIM har certifierats som ett Pålitligt Nedladdningsprogram (Trusted Download Program) av TRUSTe

 

SLUTANVÄNDARAVTAL/ TJÄNSTEVILLKOR/OCH SEKRETESSVILLKOR

 

Den ursprungliga versionen av detta avtal är uppgjord på engelska. Detta avtal kan översättas till andra språk. Den engelska versionen skall vara den enda bindande version av detta avtal och i händelse av motsägelser eller oförenlighet mellan betydelsen av den engelska versionen och innebörden av en version på något annat språk, skall den engelska versionen gälla.

 

VIKTIGT – LÄS FÖLJANDE AVTAL NOGA.

DETTA AVTAL SKA LIGGA TILL GRUND FÖR DITT BRUK AV SWEETIM PROGRAMVARA, TJÄNST OCH SIDA. OM DU, EFTER DU HAR LÄST DETTA AVTAL, VILL ANVÄNDA SWEETIMS PROGRAMVARA, WEBBSIDA OCH DESS FUNKTIONER, VAR GOD UTTRYCK DITT MEDGIVANDE GENOM ATT KLICKA PÅ "JAG GODKÄNNER" I SLUTET.

Observera: (1) du MÅSTE vara 13 år eller äldre för att installera eller använda SweetIM programvara. Om du inte är 13 ännu ska du inte ladda ned SweetIM Programvara; (2) SweetIMs programvara ska inte användas av eller vara tillgänglig för personer under den åldersgräns som fastslagits av domsagor som begränsar bruket av Internet-baserade applikationer och tjänster beroende på ålder. OM DU BOR I EN SÅDAN DOMSAGA OCH ÄR UNDER DEN ÅLDERSGRÄNS SOM SATTS AV DEN DOMSAGAN FÖR BRUK AV INTERNET-BASERADE APPLIKATIONER ELLER TJÄNSTER FÅR DU INTE LADDA NER, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA SWEETIMS PROGRAMVARA OCH DU FÅR INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA

Detta kombinerade slutanvändaravtal/ dessa villkor/och dessa sekretessvillkor ("Avtalet") utgör ett giltigt och bindande avtal mellan SweetIM Technologies LTD (tidigare under namnet Imvent Ltd) i deras roll som ansvariga för bruket av SweetIM Webbsida, programvaran och dess funktioner (tillsammans med dess partners, efterföljare och övertagare av "SweetIM") och dig ("du", eller "dina") när det gäller bruket av programvaran till SweetIM, nätverk, innehåll och tjänster enligt definitionen nedan. Du måste godkänna detta avtal för att kunna installera och använda den programvara som hör till SweetIM Programvara.

När man laddar ner programvaran till SweetIM Programvara medföljer följande funktioner:

1.   SweetIM för Messenger: Ett tillagt verktygsfält där du lätt kan lägga till eget underhållande innehåll till dina egna konversationer på Messenger. Detta innehåll uppdateras hela tiden och erbjuder trevliga uttryckssymboler, ljudeffekter, blinkningar, SoundFX, knuffar, spel, specialeffekter med mera.

o    SweetIM flik: du får en extra flik som finns i fönstret till din Windows Live Messenger.  Fliken till SweetIM ger dig olika möjligheter att lägga till underhållande innehåll och underhållningsalternativ med jämna mellanrum.

2. SweetIM verktygsfält för Facebook: Gör det möjligt att lätt lägga till underhållande innehåll till dina konversationer på Facebook Messenger. Detta innehåll uppdateras ofta och erbjuder uttryckssymboler, knuffar, specialeffekter med mera. SweetIM för Facebook tillhandahåller även redigeringsfunktioner till ditt statusfält som till exempel färgläggning och du kan lägga till uttryckssymboler till ditt statusfält.   

3.   SweetIM verktygsfält för IE och för Firefox: Ett verktygsfält som finns på din internetläsare och gör att du kan:

o    Lägga till underhållande innehåll till SweetIM som till exempel uttryckssymboler, textikons och andra animationer till webbposter, chat, forum och sociala nätverk

o    Surfa på webben med hjälp av SweetIM sökfunktion, som drivs av Google (beskrivning se nedan).

o    SweetIM sökfunktion: gör det möjligt att surfa på webben med hjälp av:

1.   En sökruta i verktygsfältet.

2.   Standardsökning (för IE 7 och Firefox): Med hjälp av sökrutan bredvid adressrutan. Vid installationen ger vi dig möjlighet att välja SweetIM-sökning som din standardsökmotor i IE 7 och Firefox. Du kan välja andra sökmotorer manuellt genom att klicka på knappen till rullgardinsmenyn bredvid sökrutan.

3.   Sökhjälp: om du skriver in en sökfråga i adressfältet eller råkar stava fel till en adress får du ändå relevanta länkar och sökresultat från denna funktion som drivs av Google.

o    Hemsida: Vid installationen ger vi dig möjlighet att ändra din hemsida till SweetIMs hemsida som i huvudsak är en söksida. Om du inte vill göra denna ändring kan du ta bort krysset i rutan i fråga under installationsprocessen.

 

Under installationsprocessen kan SweetIM eventuellt placera en ikon på din dator för att kunna lansera andra SweetIM-sidor. Denna ikon kan lätt avlägsnas när som helst genom att sätta pekaren på den och klicka på “Radera”.

 

GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ELLER LÄNKEN FÖR "JAG GODKÄNNER " ELLER LIKNANDE SOM ÄR AVSEDD ATT STARTA NEDLADDNING AV TILLHÖRANDE PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER (VILKA BESTÅR AV "SweetIM" PROGRAMVARA OCH TILLHÖRANDE FUNKTIONER) ELLER GENOM ATT INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER SLUTANVÄNDAREN ("DU") ATT DU ÄR JURIDISKT BUNDEN TILL SWEETIMs KOMBINERADE SLUTANVÄNDARAVTAL/TJÄNSTEVILLKOR/OCH SEKRETESSVILLKOR (“AVTAL").

OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA AVTAL SKA DU INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN TILL SWEETIM PROGRAMVARA .

PROGRAMVARAN (FÖRUTOM SWEETIMS VERKTYGSFÄLT FÖR FIREFOX) KAN AVINSTALLERAS FRÅN DIALOGRUTAN "LÄGG TILL ELLER TA BORT PROGRAM" I WINDOWS KONTROLLPANEL

.

o    Om du vill avinstallera SweetIM för Messenger, gå till "Lägg till, ta bort program" på din kontrollpanel. Leta efter programmet "SweetIM för Messenger" och klicka på knappen för "ta bort".

o    Om du vill avinstallera SweetIM verktygsfält: Om du använder Internet Explorer, gå till "Lägg till, ta bort program" på din kontrollpanel. Leta efter programmet "SweetIM för Internet Explorer" och klicka på knappen för "ta bort". Om du använder webbläsaren Firefox följ instruktionerna för avinstallation nedan:

1.   Klicka på "verktyg" längst upp i ditt webbläsarfönster.

2.   Välj "Tillägg".

3.   Välj "SweetIMs verktygsfält" och klicka på "avinstallera".

4.   Stäng alla Firefox-fönster. När du öppnar Firefox igen kommer verktygsfältet att vara avinstallerat.

Observera - Du kan välja att avinstallera båda eller bara en av SweetIM–komponenterna.

Om du får problem vid avinstallation av någon av komponenterna kan du:

                  o Gå till sidan för FAQ (Vanliga frågor): http://www.sweetim.com/help_simie.asp#inst och följa instruktionerna för "Avinstallera".

                  o Kontakta vårt Support team som är beredda att hjälpa till inom mindre än 72 timmar från att du skickade in en förfrågan till http://www.sweetim.com/help 

 

o    Vid avregistrering av SweetIM för Messenger:

o    En registreringspost kommer att finnas kvar (simapp_id) vilket gör det möjligt för SweetIM att identifiera dig om du skulle återinstallera SweetIM.

o    Om du har använt SweetIM Display Pictures - kommer de att finnas kvar i minnet till din Messenger-leverantör. Om du vill ta bort dem kontakta hjälpsektionen på din messengerleverantör.

1. Tilldelning av licens.

SweetIM programvara licensieras till dig av SweetIM i befintligt tillstånd, endast för ditt privata bruk.  Enligt villkoren i detta avtal tilldelar SweetIM och dess nuvarande och framtida, moder och dotterbolag (tillsammans "licensgivare", "vi", "oss" eller "vår") dig härmed en begränsad, icke-exklusiv, personlig licens som inte kan överföras eller licenseras till annan person, med tillåtelse att ladda ned, installera och använda SweetIM programvara, vilken omfattar dokumentation som finns på internet eller som bifogats, data distribuerad till din dator för behandling samt framtida korrigeringsfiler, uppdateringar och uppgraderingar (tillsammans,"SweetIM programvara") som du förses med till en dator för ditt privata enskilda bruk att installera, interagera med och där du kan använda SweetIM programvara, vilket omfattar innehåll och funktioner som beskrivs här och tillhörande tjänster och nätverk ("tjänster"). SweetIM programvara får endast användas i samband med tjänsterna. Termen “nätverk” i den betydelse som används här avser alla datorer i världen som är kopplade till Internet och som är utrustade med SweetIM programvara.

2. Licensvillkor.

(a) Oavsett om det motsatta kan tolkas är det inte tillåtet att: (i) avlägsna meddelanden angående äganderätt från tjänsterna, SweetIM programvara eller eventuella kopior av dem; (ii) orsaka, tillåta eller auktorisera en ändring, skapa nya produkter som är baserade på dessa produkter, översättning, baklängeskonstruktion, dekompilering, demontering eller inhackning i SweetIM programvara, tjänsterna eller nätverket; (iii) sälja, tilldela, hyra, leasa, agera som en servicebyrå, eller tilldela rättigheter till SweetIM programvara eller tjänster, vilket utan begränsning omfattar underlicensiering till någon annan enhet utan föregående skriftliga medgivande från SweetIM; (iv) exportera eller omexportera SweetIM programvara om det bryter mot exportlagar; (v) använda SweetIM programvara eller tjänster i kommersiellt syfte eller till fördel för utomstående eller ta betalt av personer för användande av SweetIM programvara; eller (vi) använda SweetIM programvara eller tjänster till att eller på något sätt bryta mot gällande lag, reglering eller föreskrift; (vii) samla in information eller kommunikation om nätverket eller användare av SweetIM programvara eller tjänster genom att övervaka, stoppa eller avlyssna processer i SweetIM programvara eller nätverket; och (viii) använda någon typ av robot, spindelvirus, klocka, timer, bricka, mask, lås för programvara, drop deadenhet, paketsniffer, Trojansk häst-avledare, fallucka, tidsinställd bomb eller andra koder eller instruktioner för att skapa ett sätt att i smyg eller på otillåtet sätt få tillträde eller som är avsedd att förvrida, radera, skada eller ändra SweetIM programvara, tjänsterna eller nätverket. Dessutom får du inte använda SweetIM programvara eller tjänster till att utveckla, generera, sända eller lagra information som: (A) inkräktar på utomståendes immateriella egendom eller andra äganderätter; (B) är ärekränkande, skadlig, utgör ett missbruk, oanständigt eller hatisk; (C) eller på något sätt hindra eller på annat sätt påverka den normal driften av en annan persons användning av SweetIM programvara eller tjänster, (D) används till att genomföra oönskade kommersiella aktiviteter som inte tillåts enligt lag; (E) utgör trakasseri eller ett brott mot sekretessen eller ett hot mot andra personer eller grupper av personer; och (F) utgör sig för att vara en annan person, eller stjäl eller tar en annan persons identitet (oavsett om det gäller en riktig identitet eller ett smeknamn eller alias på internet).

(b) SweetIM Programvara och tjänster innehåller konfidentiell och affärshemlig information som ägs och licensieras av SweetIM, och du går med på att hela tiden vidta rimliga åtgärder för att skydda och hålla denna information hemlig.

(c) SweetIM programvara och tjänster kan ingå i och kan innehålla, teknologi, programvara och tjänster som ägs och kontrolleras av utomstående. Bruk av dylik, utomstående programvara eller dylika tjänster är underkastat de villkor som gäller för tillämpliga utomstående licensavtal, och du går med på att enbart vända dig till den utomstående parten i fråga och inte till SweetIM för att genomdriva någon av dina rättigheter. Alla ändringar och förbättringar på SweetIM Programvara och tjänster tillhör uteslutande SweetIM. Du är införstådd med att SweetIM, efter eget godtycke kan ändra, eller ställa in eller avbryta din rätt att använda någon av dessa tjänster eller använda någon av SweetIMs programvara när som helst och kan när som helst stänga av eller upphäva licenser under detta avtal samt inaktivera SweetIM programvara som du eventuellt redan har tillträde till eller installerat utan föregående varning. SweetIM förbehåller sig rätten att lägga till ytterligare funktioner till SweetIM programvara. När SweetIM programvara har installerats på din dator kan den ibland kommunicera med SweetIM servers. Vi kan begära att få uppdatera programvaran på din dator när vi lanserar en ny version eller när nya funktioner blir tillgängliga. Denna uppdatering kan äga rum automatiskt eller på annat sätt. Du är införstådd med att vi kan behöva be dig granska och godkänna det SLUTANVÄNDARAVTAL/TJÄNSTEVILLKOR/OCH SEKRETESSVILLKOR som då blir aktuellt innan du kan bli tilldelad en begränsad licens för senare versioner av programvaran. Du inser och godkänner att SweetIM inte har någon skyldighet att göra efterföljande versioner av dess programvaruapplikationer tillgängliga för dig.

 

3. Tillåtelse till användning 

För att kunna utnyttja de fördelar som finns i SweetIM programvara tillåter du härmed SweetIM programvara att (i) använda processor och bandbredd på din dator endast i avsikt att tillhandahålla tjänsterna till dig (ii) använda din Instant Messengers identifikation som du har tilldelat din leverantör av Instant Messenger för att kunna logga in på SweetIM och få tjänster från SweetIM tjänster till Instant Messenger.

 

4. Risker

SWEETIM VIDTAR RIMLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SE TILL ATT SWEETIM PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER SKA VARA SÄKRA. I LIKHET MED ANDRA PROGRAMLEVERANTÖRER PÅ INTERNET KAN PROGRAMVARAN, TJÄNSTEN OCH SIDAN ÄNDÅ VARA UTSATT FÖR OLIKA SÄKERHETSRISKER OCH SKA AV DENNA ANLEDNING INTE BETRAKTAS SOM SÄKER.

Om du väljer att använda SweetIM programvara eller tjänster kan du utsättas för olika risker som till exempel: (i) oauktoriserat intrång i ditt privatliv under eller som ett resultat av din eller någon annans användning av tjänsten (ii) oauktoriserad exponering av information och material som satts upp av dig eller andra på eller genom tjänsterna. (iii) eventuellt bli utsatt för motbjudande material och/eller enheter, som till exempel innehåll och meddelanden som kan vara stötande och som kan innehålla förorenade filer, (iv), kapning, avlyssning, sniffning, skräppost, brytning av lösenord, trakasserier, bedrägeri, förfalskning, "skojare", elektronsikt intrång, manipulering, hackning, nuking, system föroreningar vilket omfattar men inte är begränsat till bruk av virusar, maskar och trojanska hästar som orsakar oauktoriserad, skadlig eller farlig åtkomst och/eller hämtar information och data på din dator och annan typ av aktivitet som eventuellt är olaglig.

OM DU INTE VILL BLI UTSATT FÖR DESSA RISKER UPPMANAR VI DIG ATT INTE ANVÄNDA SWEETIM PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER .

 

5. Äganderätt

SweetIM programvara och tjänster innehåller privatägd och sekretessbelagd information om SweetIM, vilket omfattar upphovsrätter, företagshemligheter och varumärken som ingår och som är skyddade av internationella upphovsmannalagar. Äganderätten till och innehavet av SweetIM programvara vilket utan inskränkning omfattar alla immateriella rättigheter som ingår och hör till är och ska förbli SweetIM och dess leverantörers privata egendom och med undantag av den begränsade licens som tilldelats dig förbehåller sig SweetIM alla rättigheter till, äganderätt till och intresse i och av SweetIM programvara. Du ska inte vidta några åtgärder som kan riskera, begränsa eller påverka SweetIMs innehav eller rättigheter när det gäller SweetIMs Programvara och tjänster. Du inser att all otillåten kopiering eller otillåtet bruk av SweetIMs programvara eller tjänster utgör ett brott mot detta avtal och upphovsmannalagen och är strängeligen förbjudet.

6. Giltighetstid; upphävelse, ändringar.

(a) Detta avtal gäller från och med det datum som du godkänner detta avtal, och därmed uttryckligen går med på villkoren och förutsättningarna som beskrivs här och kommer att gälla tills avtalet hävs av endera parten enligt nedan.

(b) Du kan säga upp detta avtal när som helst förutsatt att du helt slutar att använda SweetIMs programvara och tjänster OCH förstör eller avlägsnar från alla hårddiskar, nätverk, och annan lagringsmedia alla kopior av SweetIM Programvara som finns i din ägo. SweetIM kan häva detta avtal när som helst, med eller utan orsak genom att säga upp dig och/eller hindra dig åtkomst till SweetIM programvara och/eller tjänster.

(c) Skulle detta avtal av någon anledning avbrytas (i) upphör alla licenser och rättigheter att använda SweetIMs programvara och tjänster och du måste avlägsna SweetIM programvara från din datorutrustning samt kassera alla original och kopior av programvaran SweetIM i din ägo, och (ii) avsnitt 2, 5, 6(b), och 9 till och med 15 gäller även efter upphävt avtal.

(d) SweetIM uppdaterar med jämna mellanrum detta avtal och sekretessvillkoren. När sådana ändringar äger rum kommer också giltighetsdatumet för sekretessvillkoren att ändras. Skulle större ändringar angående detta avtal och dessa sekretessvillkor att införas kommer du att meddelas av SweetIM eftersom ett tydligt meddelande kommer att placeras på webbsidan. SweetIM uppmanar dig att kontrollera detta avtal och dessa sekretessvillkor med jämna mellanrum.

 

7. Installation, drift och avlägsnande

EFTER INSTALLATION kommer SweetIM programvara att läggas till din Instant Messenger vilket gör det möjligt för dig att lägga till uttryckssymboler, annan grafik och ljudeffekter till dina chattar. Dessutom kommer SweetIM verktygsfält att läggas till din webbläsare i form av ett verktygsfält. Verktygsfältet gör det möjligt för dig att lägga till uttryckssymboler och andra grafiska element till din Facebook, webbaserade e-post, bloggar, forum och sociala nätverk. Du får också en sökruta och enkel tillgång till en kraftfull internetsökning direkt från din webbläsare. SweetIM för Internet Explorer kan minimeras genom att högerklicka på verktygsfältet och välja detta. Dessutom får du SweetIM sökhjälpfunktion som ger dig relevanta sökresultat om du skriver in en sökförfrågan i adressfältet till webbläsaren (enligt beskrivning under sökhjälp)

 

Vid installationen kommer din befintliga hemsida och dina standardiserade sökinställningar att lagras lokalt på din dator. Om du väljer att avinstallera SweetIM kommer du att få möjlighet att återställa denna hemsida och sökinställningarna. Denna information är lagrad och kommer endast att användas i syfte att låta SweetIM att återgå till dina ursprungliga inställningar vid avinstallation.

 

"SWEETIM VERKTYGSFÄLT FÖR INTERNET EXPLORER", MED PROGRAMVARAN SWEETIM FÖR FACEBOOK OCH "SWEETIM FÖR MESSENGER" KAN AVINSTALLERAS FRÅN DIALOGRUTAN VID "LÄGG TILL ELLER TA BORT PROGRAM” I WINDOWS KONTROLLPANEL:

o    Om du vill avinstallera SweetIM for Messenger, gå till "Lägg till, ta bort program" på din kontrollpanel. Leta reda på SweetIM for Messenger program och klicka på knappen för "ta bort".

o    Om du vill avinstallera SweetIM Toolbar och även SweetIM for Facebook: Om du använder Internet Explorer, gå till "Lägg till, ta bort program " på din kontrollpanel. Leta reda på "SweetIM Toolbar For Internet Explorer" program och klicka på knappen för "ta bort". Om du använder Firefox webbläsare, följ anvisningarna för avinstallation nedan:

1.   Klicka på "Verktyg" längst upp i ditt läsarfönster.

2.   Välj "Tillägg."

3.   Välj "SweetIM verktygsfält" och klicka på "Avinstallera".

4.   Stäng alla Firefox fönster. När du öppnar Firefox igen kommer verktygsfältet att vara avinstallerat.

Observera – Du kan välja att avinstallera båda SweetIM-komponenterna eller bara en av dem.

 

När du har installerat SweetIM programvara får du en Välkomstsida med ett unikt ID, som registreras på våra servers. När en användare avinstallerar SweetIM får användaren en avinstallationssida som också har unik ID-information. Denna information är inte kopplad till någon information som kan härledas till någon person och används endast i statistiskt syfte för att beräkna hur många programvaror som distribuerats till kunderna.

 

Om en användare använder en av SweetIMs sökfunktioner för att surfa på webben når förfrågan våra servrar. I likhet med alla vanliga webbsidor, ingår inte bara nyckelordsförfrågan utan också information som till exempel IP-adresser, språkinställningen, typ av webbläsare, och ett anonymt, unikt ID. SweetIM använder denna information för att kunna behandla din sökning på lämpligt sätt och att erbjuda relevanta och bättre sökresultat.

SweetIM verktygsfält skickar en konfigurationsförfrågan när du startar din webbläsare. Denna förfrågan innehåller data som till exempel IP-adress & typ av webbläsare. Dessutom kan det förekomma att verktygsfältet till SweetIM för Messenger & SweetIM verktygsfält skickar en begäran till våra servers för att se om det finns några nya versioner tillgängliga.

All insamlad information behandlas anonymt, kan ej härledas till någon enskild person och används endast i syfte att erbjuda bättre service och innehåll i enlighet med dina önskningar.

Detta kan innebära information om vilket språk du föredrar; för närvarande kan man söka på 15 språk och IP-adresserna hjälper oss att förse användaren med rätt språk. 

Det är viktigt att påpeka att all information som samlas in i samband med sökningar registreras på anonym bas och behandlas helt anonymt. All information i samband med sökningar används och utvärderas endast sammantaget (förutom när det gäller en kundsupportförfrågan eller juridiska processer), och vi sprider inte enskild information till utomstående förutom vid rättsliga processer som till exempel husrannsakan, stämning, författning eller domstolsbeslut eller för att skydda en persons säkerhet.

SweetIM övervakar hela tiden aktivitet och användning av SweetIM programvara. Genom att analysera den samlade informationen om hur vår produkt används kan SweetIM förbättra produkten och erbjuda våra kunder en bättre service.

SweetIM förbehåller sig rätten att vidarebefordra information som vi anser vara nödvändig för att (i) se till att du håller dig till avtalet; (ii) efterleva tillämpliga lagar, regleringar eller juridiska processer; eller (iii) skydda SweetIMs, dess anställdas eller allmänhetens rättigheter, egendom och intressen. SweetIM förbehåller sig också rätten att redigera, vägra att överföra eller avlägsna information eller material, helt eller delvis enligt SweetIMs eget godtycke.

SweetIM programvara använder även "cookies". Vi använder cookies för att lagra en kod som anger distributionskälla för SweetIMs programvara. Denna information gör det möjligt för oss att på rätt sätt urskilja programvara i syfte att kompensera utomstående som distribuerar våra produkt och till att analysera kvarhållande och bruk ur ett helhetsperspektiv. Programvaran använder också cookies för att lagra användarpreferenser. Vi använder inte cookies till att kontrollera hur du använder Internet i andra samband eller till att lagra personligt identifierbar information, och vi delar inte med oss av cookie-information till utomstående förutom i de fall då vi föreläggs att göra så i samband med en pågående juridisk process som till exempel husrannsakan, stämning, författning eller domstolsbeslut eller för att skydda en persons säkerhet.

Om du vill ta tillbaka ditt medgivande till någon av SweetIM funktioner enligt bifogad beskrivning måste du avinstallera programvaran från din dator. Anvisningar för avinstallation finns beskrivna ovan.

8. Sekretessvillkor

Dessa Sekretessvillkor gäller SweetIMs programvara och alla relaterade webbsidor ("Webbsidorna") som drivs av SweetIM ("vi" eller "oss"). Skulle det uppstå oförenligheter mellan dessa sekretessvillkor och villkor som gäller någon av de andra webbsidorna är det dessa villkor som gäller.

Vi samlar inte in information som kan härledas till enskilda personer som till exempel namn, adresser, telefonnummer. Vi samlar dock in information som är nödvändig för att aktivera vissa funktioner i SweetIM (som till exempel din Instant Messenger Version). Vi varken säljer, hyr ut eller handlar med information som kan härledas till en enskild person och som du förser oss med när du använder SweetIM programvara eller webbsidorna.

Vi samlar automatiskt in viss information som till exempel internetprotokoll (IP) adresser, användaragent för webbläsare, hänvisande sida, datum/tidsangivelse och cookies.  Vi använder denna information till att analysera trender, administrera sidan, spåra användares rörelser på sidan och till att samla in demografisk information för att förbättra våra tjänster.

När du besöker SweetIM webbsidor är det möjligt att vi placerar en liten textfil som kallas "cookie" på din dator som gör det möjligt för oss att förbättra kvaliteten på våra tjänster och att lagra dina preferenser och inställningar. Det är viktigt att påpeka att en cookie inte låter oss samla in information som kan härledas till en viss person (som till exempel ditt riktiga namn och adress) förutsatt att du inte specifikt har försett webbsidan med dylik information när du använder webbsidan eller programvaran.  Sökfunktionen skickar en begäran till våra servers samtidigt som den behandlar en sökfråga som du har matat in. Denna begäran innehåller en nyckelordsförfrågan, källa (verktygsfält, IE-fält, relaterade länkar o.s.v.) och all HTTP data överförs automatiskt av läsaren (IP-adress, användaragent, cookies, o.s.v.).  Vi använder denna information för att behandla din sökning på rätt sätt. Till exempel får vi information från denna data om vilket språk du föredrar att använda och var du befinner dig. Sådan information registreras men kan inte härledas till en viss person och lagras helt anonymt.

Om några av webbsidorna eller programvaran säljs eller om alla eller en stor del av tillgångarna som gäller webbsidan eller programvaran överförs till en annan enhet kan vi överföra all information som tillhandahållits av eller samlats in från dig, vilket omfattar information som kan härledas till en enskild person för att försäkra kontinuiteten i tjänsten till dig. Vi delar med oss av information, vilket omfattar information som kan härledas till en enskild person, data som samlas in via cookies, och annan data, där vi är nödgade att göra så i enlighet med en stämning, beslut om avlyssning eller annan juridisk process. Vi förbehåller oss även rätten att dela med oss av dylik information om vi anser efter eget godtycke och i den utsträckning det uppfyller gällande lag att sådant yppande är nödvändigt för att skydda andras rättigheter eller säkerhet eller för att genomdriva eller skydda våra rättigheter i enlighet med detta avtal.

9. Dina utfästelser och garantier

(a) Du förklarar och garanterar att (i) du har laglig rättighet och möjlighet att ingå detta avtal och efterleva villkoren, att (ii) du endast kommer att använda SweetIM Programvara och tjänster för lagliga ändamål och i enlighet med detta avtal och alla tillämpliga lagar, förordningar och villkor, att (iii) du inte kommer att försöka dekompilera, dekonstruera eller hacka in i SweetIMs programvara eller nätverk eller att knäcka eller bryta igenom kryptering och/eller andra tekniska skyddsmetoder som implementerats av SweetIM när det gäller SweetIM programvara och/eller data som överförts, behandlats eller lagrats av SweetIM eller andra användare av SweetIM programvara, att (iv) du inte kommer att vidta åtgärder för att störa eller på annat sätt äventyra några av SweetIMs säkerhetsåtgärder, annan persons eller enhets dator på nätverket och/eller andra delningstjänster, att (v) du alltid kommer att tillhandahålla och bibehålla sann, korrekt, aktuell och komplett information enligt begäran från SweetIM, och att (vi) du enbart kommer att använda SweetIM Programvara och tjänster på en dator där sådan bruk är tillåtet av datorns ägare.

(b) Du förklarar att du inte kommer att använda någon automatisk eller manuell apparat eller process till att störa eller försöka störa funktionen av SweetIM programvara, nätverk eller tjänster förutom att avlägsna SweetIM programvara från en dator till vilken du är ägare och auktoriserad användare i enlighet med detta avtal. Du får inte bryta mot eller försöka att bryta mot säkerheten hos SweetIMs programvara, nätverk eller tjänster. SweetIM förbehåller sig rätten att undersöka händelser som kan gälla sådana brott och som kan omfatta och innebära samarbete med brottsbekämpande myndigheter för åtal av användare som har deltagit i sådana brott.

(c) Om SweetIM har rimliga skäl att misstänka att dina förklaringar, garantier eller löften är felaktiga eller har brutits mot kan SweetIM dra tillbaka denna licens, förneka all eller viss användning av SweetIM programvara och/eller tjänster, och vidta rättsliga åtgärder.

10. Bidrag -

Om du skickar innehåll på uppmuntran av oss (t.ex., inlägg, tävlingsbidrag, opinionsundersökningar) eller om du skickar oss kreativa förslag, idéer, noteringar, teckningar, eller annan information (tillsammans, "Bidrag"), skall sådana bidrag betraktas och skall förbli SweetIMs egendom. Inget bidrag ska vara föremål för skyldighet eller förtroende från SweetIMs sida, och SweetIM skall inte kunnas ställas till svars för användande eller spridning av eventuella bidrag. Utan begränsning av ovanstående skall SweetIM äga fullt ut alla nu kända och framtida befintliga rättigheter till bidragen av vilken typ det vara må och i vilken del av universum det vara må och skall ha rätt till obegränsad användning av bidragen i vilket syfte det vara må, kommersiellt eller annat utan ersättning till leverantören av bidraget.

11. Skadelöshet

Du går med på att ersätta, hålla skadeslös och försvara SweetIM och dess partners, moderbolag, dotterbolag, officers, direktörer, anställda, ombud och leverantörer av nätverkstjänster för egen kostnad, mot eventuella anspråk från utomstående, åtgärder, förfaranden och stämningar samt eventuella medföljande skulder, skador, förlikningar eller straff, böter, kostnader och omkostnader (vilket omfattar men inte är begränsat till rimliga advokatarvoden och andra kostnader i samband med lösning av konflikten) som SweetIM drar på sig på grund av eller i samband med din (a) överträdelse eller ditt brott mot något av villkoren i detta avtal eller andra villkor eller riktlinjer som avses i detta avtal, eller (b) använda eller missbruka SweetIM programvara och/eller tjänster.

12. Länkar och sökresultat.

Programvaran eller utomstående kan tillhandahålla sökresultat eller andra länkar till andra sidor på världswebben eller resurser. Av den orsaken att vi inte har någon kontroll över sådana sidor och resurser inser och godkänner du att vi inte är ansvariga för åtkomst till sådana externa sidor eller resurser, och rekommenderar inte och har inget ansvar eller är straffbara för innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns på eller kan kommas åt på dylika sidor eller resurser. Du inser och godkänner också att vi inte kan hållas ansvariga, direkt eller indirekt för eventuell skada eller förlust orsakad eller som påstås kan ha uppstått på grund av eller i samband med användande av eller förlitelse på dylikt innehåll, varor eller tjänster som är tillgängligt på eller via dylika sidor eller resurser.

13. Garantifriskrivning.

(a) SWEETIMS PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT TILLSTÅND OCH SWEETIM STÄLLER INGA GARANTIER, OCH GÖR INGA ANSPRÅK ELLER UTFÄSTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN, UNDERFÖRSTÅTT ELLER LAGSTADGAT MED AVSEENDE PÅ SWEETIMS PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER VILKET OMFATTAR GARANTIER FÖR KVALITET, PRESTANDA, INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, GARANTIER HAR HELLER INTE STÄLLTS PÅ GRUND AV FÖRHANDLINGAR, VERKSTÄLLIGHET ELLER BRANSCHPRAXIS. SWEETIM UTFÄSTER ELLER GARANTERAR INTE ATT SWEETIM PROGRAMVARA ELLER ANDRA TJÄNSTER ALLTID KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA, ÅTKOMLIGA, OAVBRUTNA, I TID, SÄKRA, KORREKTA, KOMPLETTA OCH FELFRIA

(b) DU GODKÄNNER ATT ALL RISK SOM UPPSTÅR PÅ GRUND ANVÄNDNING ELLER PRESTATION AV SWEETIM PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FÖRBLIR DIN I LAGENS VIDASTE MENING.

(c) SWEETIM PROGRAMVARA FÅR ANVÄNDAS OCH DISTRIBUERAS AV UTOMSTÅENDE SOM INTE ÄR LIERADE MED SWEETIM. DU GODKÄNNER ATT SWEETIM INTE KAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELL SKADA, ANSPRÅK ELLER FÖRLUST AV VILKET SLAG DET VARA MÅ VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL SKADOR SOM ÄR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER SOM EN KONSEKVENS AV BRUKET ENLIGT PARAGRAF 13 (a) OVAN, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV EVENTUELLA AKTIONER ELLER UNDERLÅTELSER FRÅN UTOMSTÅENDES SIDA.

(d) Eftersom visa domsagor inte tillåter undantag som beskrivs i denna sektion 12 är visa av dessa undantag inte tillämpliga på dig.

14. Ansvarsbegränsning.

(a) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH INTE UNDER NÅGON LAGSTIFTNING SKALL SWEETIM, DESS PARTNERS, MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, OFFICERER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD ELLER LEVERANTÖRER AV NÄTVERKSTJÄNSTER VARA ANSVARIGA VARE SIG DET GÄLLER AVTAL, GARANTI, SKADESTÅND (VILKET OMFATTAR FÖRSUMLIGHET (VARE SIG DET GÄLLER AKTIV, PASSIV ELLER VÅLLAD), PRODUKTANSVAR ELLER RENT ANSVAR ELLER ANNAN LAGSTIFTNING), FÖR EVENTUELL INDIREKT, TILLFÄLLIG, SPECIELL ELLER FÖLJDSKADA (VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, AVBROTT I SERVICE, DATAFEL ELLER MATERIELLA FÖRLUSTER AV NÅGOT SLAG, SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV GOODWILL, DRIFTAVBROTT, DATORFEL ELLER FELFUNKTION, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION, ELLER NÅGON ANNAN ELLER ALLA KOMMERSIELLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER) SOM ORSAKATS AV BRUKET ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA SWEETIM PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER, ÄVEN OM SWEETIM HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ.

(b) DIN ENDA RÄTTIGHET NÄR DET GÄLLER PROBLEM ELLER MISSNÖJDHET MED SWEETIM PROGRAMVARA OCH/ELLER TJÄNSTER ÄR ATT AVINSTALLERA OCH SLUTA ATT ANVÄNDA DYLIK SWEETIM PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER.

(c) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SWEETIMS SAMMANLAGDA ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER ANNAN TREDJE PERSON GÄLLANDE FÖRLUST ELLER SKADA ÖVERSTIGA DEN LÄGRE (I) SUMMAN SOM SWEETIM TAGIT EMOT FRÅN DIG I UTBYTE MOT LICENSEN; ELLER (II) $100 USD, ÄVEN OM SWEETIM HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR DYLIKA SKADOR, ELLER ANDRA ANSPRÅK FRÅN ANNAN PERSON.

 

(d) VISSA DOMSAGOR TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV OAVSIKTLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR VILKET INNEBÄR ATT DENNA BEGRÄNSNING OCH UTESLUTANDE EVENTUELLT INTE GÄLLER DIG.

15. Kundsupport

SweetIM kan men är inte skyldiga att tillhandahålla kundsupport ("Support"). SweetIM kan avbryta allt stöd som tillhandahålls när som helst enligt eget godtycke.

16. Elektroniska signaturer och avtal.

Du godkänner och medger att när du klickar på knappen märkt "JAG GODKÄNNER" eller liknande länkar som angivits av SweetIM till att ladda ned SweetIMs programvara så godkänner du de villkor och förutsättningar som ingår i detta avtal. Du skickar in en rättsligt bindande elektronisk underskrift och du ingår ett rättsligt bindande kontrakt. Du godkänner att det som du skickat in elektroniskt utgör ditt godkännande och din avsikt att hålla dig till detta avtal. Enligt gällande lagar, förordningar, regler, föreskrifter eller andra lagar, GODKÄNNER DU HÄRMED BRUKET AV ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER, KONTRAKT, FÖRORDNINGAR OCH ANDRA UPPGIFTER OCH BRUKET AV ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, VILLKOR OCH UPPGIFTER GÄLLANDE TRANSAKTIONER SOM STARTATS ELLER GENOMFÖRTS MED HJÄLP AV SWEETIMS PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER. Dessutom avsäger du dig härmed alla rättigheter och krav i enlighet med alla lagar, förordningar, regler, föreskrifter eller andra lagar i vilken domsaga det vara må som kräver en originalunderskrift eller leverans eller arkivering av icke-elektroniska dokument.

17. Allmänna bestämmelser.

SweetIM förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen har medgivits här. SweetIM kan göra ändringar i detta avtal när som helst genom att tillhandahålla dig med ett sådant ändrat avtal eller genom att annonsera ut ett dylikt reviderat avtal på sin webbsida med adress SweetIM www.sweetim.com. Om du fortsätter att använda SweetIM programvara och/eller tjänster innebär detta att du godkänner dylikt reviderat avtal. Du får inte överföra detta avtal eller de rättigheter som beskrivs i avtalet. Ingenting i detta avtal innebär ett partnerskap eller samriskföretag mellan dig och SweetIM. Skulle något villkor eller någon bestämmelse i avtalet bedömas som ogiltigt, eller betraktas som omöjligt att genomdriva helt eller delvis ska alla övriga delar av avtalet ändå fortsätta att äga laga kraft. Underlåtelse av SweetIM att vid något eller några tillfälle (n) begära att en viss bestämmelse ska genomdrivas skall på intet sätt påverka dess rätt att genomdriva samma bestämmelse vid annat tillfälle såvida man inte har skriftligen har avstått från den. Detta avtal ska styras av och upprättas enligt israelisk lagstiftning utan hänsyn till dess lagvalsregler. Eventuella juridiska processer som uppstår som följd av eller i samband med avtalet ska enbart föras i en israelisk domstol och du underkastar dig oåterkalleligen dylika domstolar. De villkor som framgår av detta avtal och andra tillhörande serviceavtal utgör det slutliga, kompletta och exklusiva avtalet vad gäller SweetIM programvara och tjänster och kan inte motsägas, förklaras eller kompletteras med hänvisning till ett föregående avtal, aktuellt, muntligt avtal eller konsekventa ytterligare villkor. SweetIM kan efter eget godtycke överföra detta avtal till ett dotterbolag eller systerbolag utan förvarning.

DU MEDGER UTTRYCKLIGEN ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL OCH FÖRSTÅR DE RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH VILLKOR SOM BESKRIVS I DENNA TEXT. GENOM ATT FORTSÄTTA MED INSTALLATIONEN AV SWEETIM PROGRAMVARA MEDGER DU UTTRYCKLIGEN ATT DU AVSER ATT FÖLJA VILLKOREN OCH BEVILJAR SWEETIM DE RÄTTIGHETER SOM BESKRIVS HÄR.

Med jämna mellanrum bereder vi dig möjlighet att delta i tävlingar och undersökningar på vår sida.  Om du deltar kommer vi att behöva viss härledningsbar information från dig. Deltagande i dessa undersökningar och tävlingar är helt frivilligt och därmed har du möjlighet att välja om du vill dela med dig av denna information eller ej.  Den efterfrågade informationen omfattar normalt kontaktinformation (som till exempel namn och postadress), och demografisk information (som till exempel postnummer). 

 

Vi kan komma att använda utomstående till att genomföra dessa undersökningar eller tävlingar. Vi delar inte med oss av information som kan härledas till en enskild person och som du tillhandahåller i samband med en tävling eller en undersökning med annan utomstående såvida vi inte meddelar dig om detta och ger dig möjlighet att välja i förväg.

 

 

Nyhetsbrev

Om du vill prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att använda ditt namn och din e-postadress till att skicka nyhetsbrevet till dig. Vi kommer inte att dela med oss av sådan information som kan härledas till enskilda personer som du tillhandahåller när du prenumererar på nyhetsbrevet. Med hänvisning till ditt privatliv erbjuder vi ett sätt att avsluta prenumerationen. 

Varje e-post från oss innehåller ett sätt att avsluta prenumerationen när som helst.